در حال بارگذاری

مرتضی غلامی

تخصص ایشان در زمینه روانشناسی بالینی و روان درمانگر تحلیلی می باشند که برای اطلاعات تکمیلی می توانید معرفی بیشتر را کلیک کنید

فردوس محمدی

متخصص در زمینه کودکان استثنایی و روان شناسس بالینی متخصص در زمینه کودکان استثنایی و روان شناسس بالینی متخصص در زمینه کودکان استثنایی و روان شناسس بالینی

شیما پرستاری

کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی و حیطه فعالیتشون در زمینه روان درمانی اختلالات بالینی

copy right